Details page

Jåsund


Foto: Lindesnes fyr
Jåsund, av gno. "mjår" = smal, dvs. "det smale sundet". Det grunne og smale sundet som forbinder Lenefjorden og Grønsfjorden er som et nåløye du må gjennom. Den som bodde her hadde full kontroll over skipstrafikken ut og inn fjorden på vestsiden av Neset. Ikke rart at det ligger mange gravrøyser omkring sundet. Det er heller ikke overraskende at Jåsund tidlig ble tollsted. I 1604 er det registrert utskipning av tømmer til Holland og Skotland. Fra sommeren 1617 til sommeren året etter ble det tollklarert til sammen 22 skip.


Jåsund

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset
I Jåsund finner vi spor etter de aller første menneskene som slo seg ned på Norges sydspiss.