Details page

Goksem molo


Foto: Lindesnes fyr

Liten molo anlagt for å lette landingsforholdene for de lokale fiskerne på begynnelsen av 1900-tallet.