Details page

Fortøyingsbolt Havnaviken


Foto: Frode Pilskog

Kryssholt. Restar etter malingsmerke omlag 2 m vest for kryssholten. Kryssholten vart sett ned i 1929 av Statens Havnevesen