Details page

Varde Flåvær


Foto: Frode Pilskog

Varde på Flåvær.Tørrmurt varde med påle i topp. Restar etter svart maling. På N side ei kvitmala treplate (kvit stripe), festa med jarntråd. Seilingslista frå 1884 fortel at det tryggaste innløpet til Flåvær hamn går gjennom to vardar.