Details page

Fortøyingsring Store Vikholmen


Foto: Frode Pilskog
Fortøyingsring med malingsmerke. Ligg i sjøkanten på Store Vikholmen. Fleire fortøyingsringar vart settt opp her frå slutten av 1800-talet. Holmen er mykje nedbygt og det er få fortøyingsringar igjen. Denne fortøyingsringen er sannsynlegvis sett opp i 1924


Fortøyingsring Store Vikholmen


Foto: Frode Pilskog

Fortøyingsring Store Vikholmen


Foto: Frode Pilskog

Fortøyingsring Store Vikholmen


Foto: Frode Pilskog

Fortøyingsring Store Vikholmen


Foto: Frode Pilskog