Details page

Ekkerøy


Foto: Varanger Museum
Ekkerøy er et et av de eldste norske fiskeværene i Varanger og har hatt fast bosetning siden middelalderen. Stedet er landfast, men sagnet forteller at man en gang kunne seile med jekter over den smale landstrimmelen som i dag forbinder Ekkerøy med fastlandet. Været er i vår tid et yndet utfartssted med et kjent fuglefjell 12 km øst for Vadsø. Kjeldsenbruket som vises på bildet ble etablert i 1911 og er et godt bevart fiskebruk, et av få som står igjen i Finnmark fra tiden forut for 2. verdenskrig. Anlegget, som består av kai, pakkhus, trandamperi, egnebuer og sløyeskur, ble startet opp i 1911. Kjeldsenbruket er en del av Varanger Museum, og holder åpent for publikum hele sommeren med kafé og utstillinger.


Fra kaia på Kjeldsenbruket.


Foto: Varanger Museum