Details page

Ceavccageaðgi/Mortensnes


Foto: Thorbjørn Bjørkli/Várjjat Sámi Musea
Ceavccageaðgi/Mortensnes er et av rikeste og mest særegne kulturminneområdene i Skandinavia. Her finnes det spor etter kontinuerlig bosetting i mer enn 10 000 år, i tillegg til ulike offerplasser og et før-kristent gravfelt med nær 400 identifiserte graver. Som en følge av landhevingen etter siste istid ligger de eldste bosetningssporene høyest i terrenget, ved den daværende kystlinjen. Da havet trakk seg tilbake og nytt land ble frigjort, flyttet folk etter. En vandring nedover i terrenget langs den tilrettelagte kulturstien blir derfor også en vandring fremover i tid. Ceavccageaðgi, områdets samiske navn, er også navnet på en reist offerstein som på norsk kalles Transteinen. Transteinen er omgitt av 13 steinringer.For mer informasjon, se Varanger Samiske Museum, www.varjjat.org.