Details page

Bøkfjord fyr


Foto: Svein Harald Eliassen / Kystverket
Bøkfjord fyr ble opprettet i 1910 for å bidra til sikrere innseiling mot Kirkenes. Det opprinnelige anlegget ble totalt ødelagt av tyskerne i 1944. Etter krigen ble fyret gjenreist etter tegninger av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas. Bygningsmassen omfatter tårn, bolig og uthus, samt to naust og landinger. Tufter etter tidligere bolig og gamle uthus finnes fortsatt. Rester etter et tysk kystfort er bevart like ved fyrstasjonen med kanoner, kanonstillinger, bunkers, løpegraver og geværstillinger. Bøkfjord fyr ble avbemannet i 2006 og er fredet etter kulturminneloven.