Details page

Makkaur fyr


Foto: Fortidsminneforeningen avd. Finnmark

Makkaur fyr ble opprettet i 1928 og fikk navn etter dette gamle fiskeværet utenfor Båtsfjorden. Selve fyrbygningen er i betong med hvelvet tak og tårn på taket, og er en av landets mest særpregede. Fyrbygningen og fyrvokterboligen er bevart fra før krigen. På 1980-tallet ble enkelte bygninger revet og ny maskinhall og boligdel ble satt opp utenfor det opprinnelige tunet. 1 km unna ligger restene etter et tysk kystfort. Makkaur fyr er fredet etter kulturminneloven.