Details page

Nesland støhavn


Foto: Kristine Moltu
Nesland ligger på innersida av Lofoten i Flakstad kommune. Her var kort vei ut til gode fiskefelter, men vanskelige havneforhold. Statens Havnevesen bygde støanlegget med to vorrer i 1886. Da fiskebåter med motor ble tatt i bruk etter 1910, ble havna for liten og grunn. Det var likevel en viss fiskeriaktivitet her opp til slutten av 1950-tallet. Murene har vært skadet og reparert gjentatte ganger, senest i 1973.