Details page

Stang og barkekar Løvik


Foto: Frode Pilskog

Stang til fortøying. Stanga står rett bak eit barkekar. Barkekaret står ved sjøkanten og er malt med malingsmerke til stanga. Karet er lødd opp med stein. I kummen står ei jarngryte. Det er ei pipe i Ø delen og moglegheit til å fyre med ved. Brukt til å barke garn. Stang Løvik


Foto: Frode Pilskog

Stang til fortøying. Stanga står rett bak eit barkekar.  

Barkekar Løvik


Foto: Frode Pilskog

Barkekum like ved sjøkanten. Lødd opp med stein. I kummen står ei jarngryte. Det er ei pipe i Ø delen og moglegheit til å fyre med ved. Brukt til å barke garn.

Barkekar Løvik


Foto: Frode Pilskog

Barkekum like ved sjøkanten. Lødd opp med stein. I kummen står ei jarngryte. Det er ei pipe i Ø delen og moglegheit til å fyre med ved. Brukt til å barke garn.