Details page

Brune-buda


Foto: Frode Pilskog
Brunebuda. Sjøbuda stod opphavleg i Fosnavåg sentrum. Fjordafolket reiste ut til Fosnavåg for å drive vinterfiske. I sjøbuda kunne 20 mann og 2 kvinner drive fiske. På 1980-talet vart sjøbuda flytta frå Fosnavåg til Dalsfjord. Brunde-buda er eigd av Dalsfjord Sogelag, som driver buda som museum og møtelokale. Ved Brune-buda står ei fyrlykt med oljebud. Fyrlykta er ei gåve frå Kystverket.


Brune-buda


Foto: Frode Pilskog

Brune-buda


Foto: Frode Pilskog