Details page

Finnkongkeila


Foto: Fredrik Fongen
Finnkongkeila har navn etter den store offersteinen som ligger et stykke opp i dalen. Sjøsamene brukte fra gammelt av stedet under sine sesongfiskerier. Midt på 1800-tallet slo norske bosettere seg ned her, og rundt 1900 var et av Øst-Finnmarks livligste fiskevær vokst fram grunnet nærhet til gode fiskeplasser. Bygda ble brent til grunnen av de tyske styrker 4. november 1944. Etter krigen bestemte myndighetene at stedet ikke skulle gjenreises, på grunn av rasfare fra de bratte fjellsidene.


Finnkongkeila

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset