Fyrlykt Torvikholmen

Fyrlykt Torvikholmen


Foto: Frode Pilskog