Details page

Olje i Nordsjøen?


NRK (c)

Tidlig på 60-tallet ble det funnet gass, olje og kull flere steder i Europa. Norske geologer kjente en del til forholdene på Svalbard og litt mindre til hva som befant seg på havbunnen. I dette klippet møter vi universitetslektor Inge Brynhi som forteller om bakgrunnen for å lete etter olje Nordsjøen. I 1958 hadde Norges geologiske undersøkelser redegjort for hva man kunne vente og finne i Nordsjøen, eller rettere sagt ikke finne. De mente da at:
- Man kan se bort fra muligheten for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst. (Brev fra Norges geologiske undersøkelse til Utenriksdepartementet i 1958). Utsagnet har blitt hengt ut til spott og spe mer enn en gang de siste 40 årene.

KLIKK PÅ BILDET FOR Å SPILLE AV FILMEN