Details page

Vikingskipmuseet på Bygdøy


NRK (c)

Tusener av turister fra hele verden besøker hvert år Vikingskipsmuseet på Bygdøy i Oslo. Der oppbevares Norges kanskje mest dyrebare kulturminner, tre skip og en mengde gjenstander som er nærmere 1 200 år gamle. I 1904 graver arkeologer fram det godt bevarte Osebergskipet fra en gravhaug ved Tønsberg, der en vikingdronning var blitt gravlagt i år 834. På 2000-tallet ble det sterk debatt rundt museet på Bygdøy, fordi Universitetet i Oslo 
ønsker å flytte vikingskipene til et nytt Kulturhistorisk museum som skal bygges i Bjørvika. Riksantikvaren er imot flytteplanene, og ønsker å frede Vikingskipsmuseet med innhold. Staten bestemmer i 2010 at spørsmålet om å flytte vikingskipene til Bjørvika skal vurderes av en internasjonal ekspertgruppe. 3. mai 2012 kommer deres konklusjon, som er at vikingskipene ikke bør flyttes fra Bygdøy.

Her får du høre om Osebergskipet og andre vikingfunn i museet, som ble tegnet og oppført spesielt for å huse disse kulturverdiene. 

KLIKK PÅ BILDET FOR Å SPILLE AV FILMEN