Details page

Spor av steinalder i Vest-Agder


NRK (c)

Den gang da isen dekket det meste av Norge, levde steinalderfolket et godt liv på Lista-halvøya, på sørspissen av Norge. Sett fra havet, ser halvøya ut som en gulvlist ved foten av fjell-Norge, derav navnet Lista. Her finnes lag på lag av historie, og nye arkeologiske funn gir stadig nye svar. Her kan du se hvordan mennesker har levd og påvirket jorda og landskapet langs Lista gjennom tidene.

KLIKK PÅ BILDET FOR Å SPILLE AV FILMEN