Details page

Stureterminalen


Sture-terminalen i Øygarden kommune i Hordaland er en viktig utskipningshavn for råolje. Terminalen mottar råolje og kondensat fra Oseberg-området gjennom Oseberg Transport System (OTS) via en 115 kilometer lang oljerørledning fra Oseberg A-plattformen og råolje fra Grane-feltet gjennom Grane Oil Pipeline (GOP) via en 212 kilometer lang oljerørledning. Anlegget omfatter to kaianlegg som kan motta oljetankere på opp til 300.000 dødvekttonn (dwt), fem råoljekaverner med en kapasitet på en million kubikkmeter, en LPG-kaverne på 60.000 kubikkmeter og en ballastvannkaverne på 200.000 kubikkmeter. Terminalen har også et anlegg for gjenvinning av VOC (flyktige gasser) som er miljømessig viktig i forbindelse med lasting av tankskip. Prosessanlegget på terminalen gjenvinner de letteste komponentene fra råoljen og disse blir tatt ut i LPG-mix (Liquefied Petroleum Gases) og Nafta. Raffinert råolje og LPG-mix blir lagret i fjellagre og deretter utskipet over kai. Det blir også eksportert LPG-mix og Nafta fra terminalen via Vestprosess-rørledningen til Mongstad. Beredskap i forbindelse med skipssikkerhet og oljevern har meget høy prioritet på terminalen. I dag anløper 150-160 oljetankskip og LPG-tankskip i året.


Frå færing til tankskip

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

Med olje og gass til Europa og verden

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset