Steinbrot Borgarøya

Steinbrot Borgarøya


Foto: Frode Pilskog