Details page

Ruin etter naust, draksehus og merkestein


Foto: Frode Pilskog
Bytestein med innhogt merke i bakkant. I bakgrunnen ser ein handelsstaden Borgarøya.