Details page

Støer, vor og tufter etter naust Moltuvika


Foto: Frode Pilskog

4 vorar, 3 støer og tufter etter 3-4 naust. "Likvoren" lengst N er størst, 26 m lang oppmuring. Støda er om lag 35 m. 3-4 nausttufter som alle ligg i bakkant av stødene, men framfor randvollen. Vegfar i bakkant, samt husttuft på N kant av voll. På den dyrka flata i Ø skal det etter munnleg tradisjon vere ei vigsla massegrav etter eit skipsforlis. N for støene ligg eit stort steinbrot.

 Støer, vor og tufter etter naust Moltuvika


Foto: Frode Pilskog

4 vorar, 3 støer og tufter etter 3-4 naust. "Likvoren" lengst N er størst, 26 m lang oppmuring. Støda er om lag 35 m. 3-4 nausttufter som alle ligg i bakkant av stødene, men framfor randvollen. Vegfar i bakkant, samt husttuft på N kant av voll. På den dyrka flata i Ø skal det etter munnleg tradisjon vere ei vigsla massegrav etter eit skipsforlis. N for støene ligg eit stort steinbrot.

 

Støer, vor og tufter etter naust Moltuvika


Foto: Frode Pilskog

4 vorar, 3 støer og tufter etter 3-4 naust. "Likvoren" lengst N er størst, 26 m lang oppmuring. Støda er om lag 35 m. 3-4 nausttufter som alle ligg i bakkant av stødene, men framfor randvollen. Vegfar i bakkant, samt husttuft på N kant av voll. På den dyrka flata i Ø skal det etter munnleg tradisjon vere ei vigsla massegrav etter eit skipsforlis. N for støene ligg eit stort steinbrot.

 

Støer, vor og tufter etter naust Moltuvika


Foto: Frode Pilskog

4 vorar, 3 støer og tufter etter 3-4 naust. "Likvoren" lengst N er størst, 26 m lang oppmuring. Støda er om lag 35 m. 3-4 nausttufter som alle ligg i bakkant av stødene, men framfor randvollen. Vegfar i bakkant, samt husttuft på N kant av voll. På den dyrka flata i Ø skal det etter munnleg tradisjon vere ei vigsla massegrav etter eit skipsforlis. N for støene ligg eit stort steinbrot.

 

Støer, vor og tufter etter naust Moltuvika


Foto: Frode Pilskog

4 vorar, 3 støer og tufter etter 3-4 naust. "Likvoren" lengst N er størst, 26 m lang oppmuring. Støda er om lag 35 m. 3-4 nausttufter som alle ligg i bakkant av stødene, men framfor randvollen. Vegfar i bakkant, samt husttuft på N kant av voll. På den dyrka flata i Ø skal det etter munnleg tradisjon vere ei vigsla massegrav etter eit skipsforlis. N for støene ligg eit stort steinbrot.

 

Støer, vor og tufter etter naust Moltuvika


Foto: Frode Pilskog

4 vorar, 3 støer og tufter etter 3-4 naust. "Likvoren" lengst N er størst, 26 m lang oppmuring. Støda er om lag 35 m. 3-4 nausttufter som alle ligg i bakkant av stødene, men framfor randvollen. Vegfar i bakkant, samt husttuft på N kant av voll. På den dyrka flata i Ø skal det etter munnleg tradisjon vere ei vigsla massegrav etter eit skipsforlis. N for støene ligg eit stort steinbrot.