Details page

Stø Langholmen


Foto: Frode Pilskog

Stø 3,5x15 m. Voren mot N, Minehol i støa. Trongt å kome inn. Kun færingar. Mogleg nausttuft vinkelrett på støa. 10 m Ø for støa litt eit lite steinbrot 4 x 4 m