Steinbrot Skarvika N

Steinbrot Skarvika N


Foto: Frode Pilskog
Spor etter boring