Details page

Ringbolt Herøy


Foto: Frode Pilskog

Ringbolt S for Herøy kyrkje. Det er laga ei trapp frå kyrkjemuren og ned til sjøen. Ringbolten ligg på V side av trappa. Om lag 2 m V og på motsatt side av trappa ligg eit hol 3 cm i diameter som kan tyde på at det har vore ein tilsvarande ringbolt her.