Details page

Øyebolt Herøy


Foto: Frode Pilskog

Øyebolt. Bolten er smidd. Rustmerker på Ø side kan tyde på at bolten opphavleg kan ha vore ein ringbolt. Sett opp lokalt. Sannsynlegvis nytta når folk skulle til kyrkja.