Fyrlykt Hamneholmen

Fyrlykt Hamneholmen


Foto: Frode Pilskog