Details page

Terningen fyr


Terningen fyr ligger på den lille øya Terningen i Trondheimsleia, på sørøstsida av Hitra. Fyrstasjonen ble opprettet i 1833, som et leifyr for skipsfarten i Trond­heims­­leia. Den første fyrbygningen ble oppført på øyas høyeste punkt (ca. 23 meter over havsnivå). Fyrbetjeningen – fyrvokteren og assistenten med familiene sine – drev gårdsbruk og matauk ved siden av fyrarbeidet. Det kom etter hvert krav om både bedre lys og tåkesignal, og at lyset skulle stå nærmere leia. I 1923 ble det nye fyret på Slettringen utenfor Frøya tatt i bruk. Den gamle fyrbygningen ble deretter revet, og reist igjen på Terningen, sammen med flere andre nye bygninger. Tilstanden til de gamle husene var da dårlig, og de ble derfor solgt på offentlig auksjon. I 1958 ble det bygd et nytt betongtårn for lyset, med to super­tyfoner for tåke­signal. Lyshøyden i dette tårnet er 17,8 m over høyvatn, og lysvidden 13,4 nautiske mil. Stasjonen ble automa­tisert og avbemannet i 1991. Foreningen Terningens venner har forpliktet seg til å vedlikeholde fyrstasjonen, og holde kultur­land­skapet på øya i hevd gjennom sauehold sommerstid. For utleie, kontakt Kystmuseet på Fillan eller Foreningen Terningens venner.

Filmen er laget av Eli Johanne Ellingsve i samarbeid med Multimediasenteret ved NTNU, Trondheim. Filmen er produsert på oppdrag for Frøya kultur og kompetansesenter.Terningen fyr

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset