Details page

Lindesnes fyr


Opprettet i 1655, snart nedlagt, men opprettet igjen i 1725. Visuell funksjonell forbindelse med Markøy, som ble opprettet samtidig..Lukket kullblussfyr fra 1822 til 1854, så ny lykt med linseapparat. dagens tårn ble oppført i 1915 med linseapparatet fra 1854...1840: Dette Fyr brænder gjennem hele Aaret og lyser i alle Compasretninger mod Havet..1854: Blinkfyr med Blink hvert Minut af 12"s Varighed. Imellem Glimtene ere det mørke Mellemrum, naar man er over 3 Mile fra det.